Astma Fonds

Het Astma Fonds is een Nederlands gezondheidsfonds en een patiëntenorganisatie die informatie geeft over astma en COPD, wetenschappelijk onderzoek subsidieert en de zorg verbetert. Het werd opgericht in 1959. Het heeft ruim 50.000 vrijwilligers en 75 betaalde medewerkers. De patiëntenvereniging heeft circa 44.000 leden. Het fonds heeft het CBF-Keur, een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Het Astma Fonds strijdt tegen chronische longziekten en zet zich in voor mensen die nu een longziekte hebben zoals astma of COPD. In Nederland zijn dat er circa een miljoen mensen en dit aantal groeit nog steeds.

De activiteiten van het Astma Fonds zijn gericht op het voorkomen, genezen en verbeteren van het leven van mensen met een chronische longziekte. Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol: daardoor begrijpt men steeds beter hoe astma en COPD ontstaat en wat er gedaan kan worden om het te voorkomen. Zo kunnen er betere medicijnen en behandelmethoden worden ontwikkeld.

Naast een gezondheidsfonds is het Astma Fonds ook een patiëntenvereniging die patiënten informatie geeft over hun aandoening en de belangen behartigt van alle mensen met een chronische longziekte.